Stadig høyere boligpriser skader både Bodø og omlandet - News Summed Up

Stadig høyere boligpriser skader både Bodø og omlandet


Og ikke bare en stor og dyr bolig i sentrum, men en bolig over hode. Forsvinne den bufferen kan Nord-Norge oppleve nok et ras i folketall, så utviklingen angår langt flere enn de som bor i byene. Fordi boligene på landet blir mye mindre verdt enn de i byene - mens byggekostnadene er omtrent de samme - flyttes dessuten boligbyggingen i økende grad til byene. Det innebærer at markedet alene ikke vil evne å få ned boligprisene, verken i Bodø eller andre steder. Hovedårsaken er at de 80 prosent av oss som eier bolig tjener på dagens system, og meste tjener vi som eier en bolig i byene.


Source: Avisa Nordland January 07, 2023 20:32 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...