Drivkraft Sverige: "Beredskapen kring drivmedels­försörjningen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut"

”Sverige har en trygg och stabil drivmedels­försörjning i ett normalläge och vid mindre störningar. Men i och med konflikten i Ukraina har frågan kring hur robust vår försörjning är vid kris eller krig aktualiserats.”Det skriver Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige och David Sällh, ansvarig för trygghets­frågor, Drivkraft Sverige ien debattartikel i Svenska Dagbladet:”Vi är beroende av drivmedel för våra samhälls­viktiga fordons­transporter och de reservkraft­aggregat som stödjer samhälls­viktig verksamhet. Försvars­makten och andra aktörer inom total­försvaret betonar betydelsen av en robust drivmedels­försörjning för att samhället ska fungera. I en ny rapport som Ramboll tagit fram för Drivkraft Sverige tydliggörs komplexiteten som vi står inför när försörjnings­tryggheten ska stärkas i åter­uppbyggandet av total­försvaret.””Såväl historiskt som i dag har den svenska drivmedels­branschen tagit ett stort ansvar för beredskapen. Bland annat genom sin organisering, finansiering och hantering av Sveriges beredskaps­lager av drivmedel samt genom utrustning för storskalig brand­bekämpning som kan användas även vid andra större bränder i samhället.”Läs hela debattartikeln här:https://www.svd.se/a/WRJPwL/drivkraft-sverige-tillgang-till-drivmedel-ikristid-maste-sakrasFoto: IADE-Michoko

March 27, 2023 00:44 UTC


Tags
Finance      African Press Release      Lifestyle       Hiring       Health-care       Online test prep Corona       Crypto      Vpn      Taimienphi.vn      App Review      Company Review      Game Review      Travel      Technology     
  

Loading...