Rusavhengige Mariann (27) fortviler - News Summed Up

Rusavhengige Mariann (27) fortviler


Nå står hun og andre pasienter imidlertid i fare for å miste plassene sine på denne og andre private institusjoner. - Vil trolig falle bortHeretter kan ikke Vitalis Helse og andre private tilbydere med Helfo-avtale ta imot nye pasienter før de eventuelt får tildelt rammeavtaler med staten. - I denne overgangsperioden, fram til det kommer nye anbud, vil tilbudet trolig falle bort, fortviler spesialsykepleier Thomas S. Frantzen ved Vitalis Helse Kragerø. TRIST: Thomas S. Frantzen ved Vitalis Helse mener avviklingen av fritt behandlingsvalg går særlig utover samfunnets svakeste gruppe. Frantzen mener de må spørre seg hvorfor det rapporteres om 35 dagers ventetid innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samtidig som det offentlige melder om ledige sengeplasser.


Source: Dagbladet January 07, 2023 13:23 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...