Samhällets skyddsnät och stöd till sörjande människor måste stärkas - News Summed Up

Samhällets skyddsnät och stöd till sörjande människor måste stärkas


Kunskapen om hur sorg yttrar sig behöver öka. Denna sorg yttrar sig på olika vis för olika individer. Gemensamt är emellertid att vi under en tid inte alls fungerar som tidigare. Framför allt handlar det enligt våra medlemmar om en oförmåga att förstå hur sorgen yttrar sig och vilka konsekvenser det får. Med en bättre förståelse för hur sorg yttrar sig och vilka följder den får skulle tillvaron bli lite lättare att hantera för sorgedrabbade.


Source: Göteborgs-Posten May 22, 2024 18:15 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...