Sven-Eric Liedman: Filmen om Tensta ger mig hopp om Sverige - News Summed Up

Sven-Eric Liedman: Filmen om Tensta ger mig hopp om Sverige


Det är en film som säger något väsentligt inte bara om förorten utan om hela Sverige av i dag. En kväll blir familjen Abzalova utan anledning hotad med pistol. En kväll blir familjen Abzalova utan anledning hotad med pistol. Men kan inte den energi som finns till exempel hos familjen Abzalova bli en effektiv motkraft? Den är förvisso fruktansvärd, men de unga männen med pistoler är bara en rännil i jämförelse med alla andra förortsbor som får Sverige att fungera.


Source: Dagens Nyheter May 22, 2024 17:33 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...