Högervind bland unga ökar stödet för kärnkraft - News Summed Up

Högervind bland unga ökar stödet för kärnkraft


Foto: Robin Bäckman Bild 3 av 3 Skiftchefen Joakim visar upp kärnkraftverket i miniatyr inne i kontrollrummet. Foto: Robin Bäckman BildspelDen här julidagen klättrar temperaturen utomhus upp mot 35 grader. Alliansregeringen vill ompröva beslutet om avveckling, och 2010 fattar riksdagen beslut om att befintliga reaktorer får ersättas med nya. Foto: Robin BäckmanOch ungdomsförbund som DN pratat med tror ändå att unga ser kärnkraften som en del av lösningen på klimatkrisen. Foto: Robin BäckmanAtt kärnkraft har risker för människor och miljö finns ofta bland de främsta argumenten mot energislaget.


Source: Dagens Nyheter August 06, 2022 09:22 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...