Barn är inte ett hot mot klimatet – fattigdom är - News Summed Up

Barn är inte ett hot mot klimatet – fattigdom är


Kombinationen välståndsökning, bättre utbildning för kvinnor, preventivmedel och en modern livsstil bidrar alla till att minska befolkningen. Det har utkommit flera studier i vilka det hävdas att av alla beslut människor kan fatta är barnafödande det sämsta för klimatet. Primärt oroar man sig för hur dessa barn ska påverka klimatet, sekundärt handlar oron om vilken värld man välkomnar de framtida barnen till. Barn födda under 1700-talet riskerade, trots att de levde i ett pre-industriellt samhälle, i större utsträckning än i dag att dö av naturkatastrofer än barn födda under 2000-talet. Frivillig barnlöshet, eller ”barnfrihet” som Braunschweig föredrar att kalla det, bör betraktas som en symboliskt effektfull men i det stora perspektivet meningslös handling.


Source: Göteborgs-Posten August 06, 2022 06:10 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...