Vi trenger flere offentlige toaletter - News Summed Up

Vi trenger flere offentlige toaletter


Toaletter– Det er for få gratis toaletter i Bergen sentrum. Rus er russisk rulett og det spesielt i en hjerne i utvikling – i en ung hjerne. – Prestasjonssamfunn i stedet for et inkluderende liv / arbeidsliv – Sosiale medier i stedet for gode relasjoner – Utenforskap i stedet for aksept for annerledeshet og mye mer. Send ditt innlegg til summetonen@ba.noUteservering– Bergen skulle hatt flere sitteplasser i solen. Send ditt innlegg til summetonen@ba.noSykkelveier– Vi trenger flere og bedre sykkelveier.


Source: Bergensavisen May 21, 2024 07:02 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...