Utvisningsivern slår hårt mot hbtqi-personer som söker asyl - News Summed Up

Utvisningsivern slår hårt mot hbtqi-personer som söker asyl


Det är dags att detta icke lagreglerade sätt att pröva asylansökningar från hbtqi-personer upphör och ersätts av en rättssäker metod. Sökanden ska göra sin sexuella läggning sannolik och beviskravet är mycket lägre än för till exempel brottmål, där beviskravet för fällande dom är att den tilltalades ansvar är ställt bortom allt rimligt tvivel. Migrationsverket och domstolarna får inte kräva att de är helt övertygade om sökandens sexuella läggning. Oftast är det den sökandes berättelse som är det enda bevis som ligger till grund för prövningen. • Har sökanden redogjort för en djup, inre känsloprocess som ledde fram till insikten om hens sexuella läggning?


Source: Göteborgs-Posten August 08, 2022 03:10 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...