Usaklig forskjellsbehandling - News Summed Up

Usaklig forskjellsbehandling


Usaklig forskjellsbehandlingPublisert: 18.09.2023 23:30Dette er et debattinnlegg. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan herMan kan ikke kreve egenandel av pasienter under 18 år i psykisk helsevern. Forskriften åpner altså for en forskjellsbehandling av pasienter i alderen 18-23 år med psykiske lidelser som trenger poliklinisk behandling i psykisk helsevern. Avhengig av om helsehjelpen gis i psykisk helsevern for voksne (PHV) eller PHVBU. Pasienter i alderen 18–23 år som mottar psykisk helsehjelp i PHV,bør derfor innvilges den samme retten til fritak fra egenandel som pasienter i samme alder som mottar helsehjelp i PHVBU.


Source: Aftenposten September 19, 2023 13:46 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...