Toppsatsing på kvinnefotball - News Summed Up

Toppsatsing på kvinnefotball


Jeg viser til ANs artikkel 22. januar om sonderinger for at Bodø/Glimt skal ta over toppsatsingen på kvinnefotball. Begge ville ta prosessen videre med respektive kvinnefotballstyrer i klubbene. Som hovedstyreleder i Grand opplevde jeg den interne posisjonskampen mellom herre- og kvinnefotball som svært krevende, hvor det historiske ofte veide tyngre enn det strategiske. ?»Da Bodø/Glimt begynte å gi signaler om at de muligens også ville satse på kvinnefotball, bidro det til å skape usikkerhet og også til å se etter nye muligheter. Det kan være viktig å drøfte hvordan konkurransen mellom herre- og kvinnefotball vil kunne slå ut, hvis Glimt tar kvinnefotball inn i sin organisasjon.


Source: Avisa Nordland January 24, 2022 23:46 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...