Till minne: Ingrid Skeppstedt - News Summed Up

Till minne: Ingrid Skeppstedt


Ingrid var en sällsynt klok och kompetent auktoritet inom vuxenpedagogikens och andraspråksdidaktikens område. I slutet av 70-talet började Ingrid undervisa vuxna kortutbildade invandrare i svenska med fokus på läs- och skrivutveckling. Hennes vetgirighet och nytänkande gjorde henne till en pionjär inom detta område, bland annat som en av initiativtagarna till nordiska konferenser i alfabetiseringspedagogik för vuxenlärare och till det nordiska nätverket Alfarådet. I slutet av 90-talet påbörjade Ingrid sin anställning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ingrid vann stor respekt och tillit genom sitt lågmälda och förtroendegivande sätt kryddat med mycket humor och med en glimt i ögat.


Source: Dagens Nyheter July 04, 2022 22:08 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...