St. Olavs hospital må utsette operasjoner - News Summed Up

St. Olavs hospital må utsette operasjoner


St. Olavs hospital i Trondheim er i gul beredskap blant annet på grunn av høy tilstrømming av pasienter. Hevingen av beredskap skjer også på grunn av et høyt antall utskrivingsklare pasienter, skriver Adresseavisen. – Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier hun videre. Sykehuset har for tiden mellom 20 og 30 koronapasienter innlagt og tar i tillegg hånd om pasienter fra Ukraina.


Source: Adresseavisen June 22, 2022 23:42 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...