Største rentehopp på 20 år - News Summed Up

Største rentehopp på 20 år


Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache. – Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp. Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.


Source: Dalane Tidende June 23, 2022 20:29 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...