Sjuksköterskorna kan inte bara bytas ut, skriver debattörer - News Summed Up

Sjuksköterskorna kan inte bara bytas ut, skriver debattörer


Den svenska sjukvården är fortfarande av hög klass jämfört med andra västländers, men pressas hårt av för få sjuksköterskor i vården. Observera att vi inte skriver att det är brist på sjuksköterskor i Sverige – för det är det inte. Under 2020 hade 210 229 personer i Sverige legitimation som sjuksköterska, varav ungefär en tredjedel dock var över 65 år. Emellertid arbetade 128 000 sjuksköterskor som – just – sjuksköterskor (enligt siffror från slutet av 2019). Det finns alltså ingen matematisk brist på sjuksköterskor, utan det finns en brist på sjuksköterskor som vill arbeta under dagens förutsättningar.


Source: Svenska Dagbladet June 24, 2022 02:02 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...