Sänker ni våra löner kommer vi att lämna yrket - News Summed Up

Sänker ni våra löner kommer vi att lämna yrket


Det läggs konstant fokus på våra ”höga” löner inom bemanningsbranschen men det glöms bort att vi arbetar som timanställda och att det finns en stor osäkerhet i det. Visst är lönen en bidragande faktor men det är förmätet när det läggs fram att det är den största orsaken. Med de nya riktlinjer som SKR ställer upp tvingar man den personal som slutat på grund av missnöje med organisationerna att inrätta sig efter dem, och sänka våra löner med 10-15 procent. Jag fick frågan om jag hade velat arbeta på sjukhus som ordinariepersonal igen om förutsättningarna gavs. Jag trivs på sjukhus och hade inte haft något emot det, men de förutsättningarna finns inte i dag.


Source: Göteborgs-Posten June 27, 2022 05:31 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...