Partierna går på spökjakt i abortfrågan - News Summed Up

Partierna går på spökjakt i abortfrågan


Ett domstolsutslag i USA, på andra sidan Atlanten, har alltså dragit igång utspel på alla nivåer - och en spökjakt på "krafter" som skulle kunna hota aborträtten. Det som hänt är att USA:s högsta domstol beslutat att föra tillbaka abortfrågan till delstaterna. För det andra oförmågan att föra förnuftiga samtal i svensk offentlighet om komplicerade etiska frågor: såsom aborträtten eller tidigare asyl- och invandringsfrågan. För det tredje det demokratiförakt som ligger i att vilja lagstifta bort obehagliga åsikter, till och med när dessa nästan saknar företrädare. Däremot mår inte svensk offentlighet bra, i förlängningen inte heller svensk demokrati.


Source: Göteborgs-Posten June 29, 2022 00:20 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...