Oslopakke 3 er en varslet krise. Vi må lære av Sverige. - News Summed Up

Oslopakke 3 er en varslet krise. Vi må lære av Sverige.


Oslopakke 3 er en varslet krise. Dagens utfordringer for Oslopakke 3 kan ikke løses uten å gjøre noe med rabattene for elbiler. Oslopakke 3 sliter økonomisk. I Trondheim og Oslo ga den økende elbilandelen isolert sett en økt biltrafikk på rundt fire prosent. Den gir økt biltrafikk og mer kø på veiene.


Source: Aftenposten January 19, 2022 21:37 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...