NLM hovedstyre og det israelske flagget. - News Summed Up

NLM hovedstyre og det israelske flagget.


Ledelsen i NLM vil ikke heise det israelske flagget fordi det “kan lett forstås som en politisk markering”. Det landet og folket som ga oss Bibelen og som NLM bruker som sitt kompass i sitt virke og undervisning har altså et flagg som kan forstås som en “politisk markering” hvis det heises under GT til NLM. Artikkelens forfattere viser til at for NLM er det svært viktig å bekjempe jødehat og antisemittisme og videre behandle jøder med omsorg og respekt bør være en selvfølge for alle kristne. Det er en forklaring som synliggjør en opptreden som er unnvikende og feig i forhold til å stå opp og forsvare et land som er omgitt av terrorister og fiender. Selv om det nok er mange medlemmer som ikke ønsker noen debatt, men ro og fred innad i rekkene, er det uunngåelig at det tas opp en debatt om støtten til Israel.


Source: Dagen February 14, 2018 14:37 UTC


Loading...

Loading...