Mobilfri skole: – Lytt til lærere og forskningen - News Summed Up

Mobilfri skole: – Lytt til lærere og forskningen


Vi kan ikke lengre vente på regjeringen, og derfor har KrF sendt inn et forslag til neste bystyremøte om å innføre mobilfri skolehverdag i Trondheim kommune. I Norge har skoler som har innført en mobilfri skolehverdag sett at elevene ble mer sosiale i friminuttene, noe som styrker sosialiseringen. De samlede funnene fra forskningen har gjort at FN organet UNESCO har kommet med en oppfordring om at skolehverdagen bør være mobilfri. KrF ønsker derfor at Trondheim kommune skal gå foran som et eksempel, og innføre en mobilfri skolehverdag i våre skoler. Men mest av alt handler det om at politikere i Trondheim velger å ta ansvar for å føre en politikk som er til barnas beste.


Source: Adresseavisen November 20, 2023 19:09 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...