Mindre lönsamt med utbildning - News Summed Up

Mindre lönsamt med utbildning


Under perioden har dock andelen av arbetskraften som har högre utbildning ökat kraftigt. De med minst tre år av eftergymnasial utbildning har gått från att vara ungefär tio procent av befolkningen till 30 procent. Många har kommit ut med en utbildning som inte riktigt matchar den som arbetsmarknaden efterfrågar, tillägger han. Trots att premien har fallit under 20 års tid är det fortfarande lönsamt för en person att skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Lönen blir högre för de flesta, jämfört med personer som enbart har gymnasial utbildning.


Source: Dagens Nyheter June 30, 2022 08:45 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...