Mener konflikten må ned - News Summed Up

Mener konflikten må ned


– Måker hekker i byene og bestanden har økt en del. Det er trygt og godt i byene uten predatorer, sier sjøfuglekspert Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Dagbladet. Måkehotell– Måker i byen er kommet for å bli, så vi må prøve å redusere konflikten, mener Lorentsen. Han nevner fiskemåka i Sør-Norge og krykkja i Nord-Norge. – I Nord-Norge hekker krykkja i store fuglefjell, men bestanden har hatt en 80 prosent tilbakegang de siste 30 til 40 åra.


Source: Dagbladet August 06, 2022 09:13 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...