Link Mobility-stup mens resten av Børsen steg - News Summed Up

Link Mobility-stup mens resten av Børsen steg


Selskapet fikk et justert resultat før renter, skatt og avskrivninger på 129 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 119 millioner i samme periode året før. Det bokførte driftsresultatet endte imidlertid på minus 1,3 millioner kroner i kvartalet, av totale driftsinntekter på 1,177 milliarder kroner. Tallene viste at spillselskapet fikk et driftsresultat på 23,7 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 22,7 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før renter, skatter, avskrivninger endte på 76 millioner kroner i perioden av en justert omsetning på 247,7 millioner kroner. Dette fikk markedsaktørene til å sende aksjen på en opptur, og spillselskapets aksje steg over ni prosent i løpet børsdagen.


Source: Dagens Næringsliv August 17, 2022 02:21 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...