Ledare: ”Riksbanken bör sluta höja räntan” - News Summed Up

Ledare: ”Riksbanken bör sluta höja räntan”


RÄNTAN OCH INFLATIONENLedare: ”Riksbanken bör sluta höja räntan”Riksbankschefen Erik Thedéen. Prognoserna pekar på att den kommer att fortsätta att sjunka – och vara nere kring 3 procent till årsskiftet, 2 procent under nästa år. Det räcker nu, Riksbanken – höj inte räntan merPublicerad 06:10Priserna stiger inte lika snabbt som för ett år sedan. Men Riksbanken borde låta bli att höja räntan. Riksbanken bör sluta höja räntan.


Source: Dagens Nyheter November 20, 2023 20:04 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...