Innlegg: Sala Music presiserer om musikerhonorarer - News Summed Up

Innlegg: Sala Music presiserer om musikerhonorarer


Sala Music er opptatt av ryddige vilkår for våre dyktige musikere. Vi erkjenner at det er behov for profesjonalisering av honorar- og kontraktsforholdene, og er i tett dialog med våre musikere om dette. Likevel ønsker vi å opplyse om at hver musiker fakturerte Sala Music rundt 450.000 kroner i 2018, og vil fakturere over 600.000 kroner i 2019. For konserter i lønnsomme markeder ligger honorarene over Creos anbefalte sats på 4545 kroner per konsert. For konserter i markeder hvor vi taper penger, som USA, har honoraret til nå ligget under denne satsen.


Source: Dagens Næringsliv November 06, 2019 10:30 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...