Gir fengselsinnsatt medhold i cannabissak - News Summed Up

Gir fengselsinnsatt medhold i cannabissak


Mannen hadde fått utskrevet cannabisen av en lege i Nederland, men fengselet mente det måtte en resept fra en norsk lege til, skriver Rett24. Mannens fastlege hadde bekreftet behovet for legemiddelet, og det var lovlig brakt inn til Norge, men han fikk likevel ikke ta det med inn i Bodø fengsel da han møtte til soning. Tilstanden til mannen ble raskt verre, og kort tid senere fikk han innvilget midlertidig soningsavbrudd. Da han senere ble innsatt på nytt, fikk han likevel fortsatt ikke ta med seg cannabis inn i fengselet. – Vedtaket om å nekte klageren å bruke det aktuelle legemiddelet var et inngrep etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102.


Source: Avisa Nordland September 18, 2023 21:33 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...