Fortsatt uppsving för fjällturismen - News Summed Up

Fortsatt uppsving för fjällturismen


Jämfört med pandemisommaren 2021 verkar trycket på fjällanläggningarna ha minskat, med 8 procent färre besökare. Men det beror antagligen på att restriktionerna gjorde att det var bokningskrav på fjällstationer och stugor. – Så under pandemin bokade folk också väldigt tidigt på året för att säkra sin sommar. – Men besöken från de utländska turisterna har inte återhämtat sig, och även om de svenska gästnätterna ökat så kompenserar de inte för tappet, säger Jonas Partheen, presschef på Visita. Prognosen för innevarande sommar är att de inhemska gästnätterna kommer att vara i paritet med före pandemin.


Source: Dagens Nyheter July 03, 2022 16:11 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...