Finanstilsynet: - News Summed Up

Finanstilsynet:


Lukk Kort fortalt Finanstilsynet har åpnet tilsynssak mot revisjonsselskapet KWC, som godkjente en kontroversiell manøver i det norske oljeselskapet Ecoteq. Finanstilsynet ønsker svar på hvordan KWC håndterer risiko og etterlever hvitvaskingsloven, og vurderinger knyttet til kapitalforhøyelsen i Ecoteq. Det skriver Anders Grini, konstituert seksjonssjef i Finanstilsynet, i en e-post til Dagbladet. GÅR INN: Anders Grini i Finanstilsynet krever svar fra revisjonsfirmaet KWC. Foto: Finanstilsynet Vis merSlo alarmDet var den 31. mars i fjor at det på en generalforsamling i Ecoteq ble vedtatt å utstede aksjer for 2,64 milliarder kroner.


Source: Dagbladet March 02, 2024 17:04 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...