Föroreningar bakom vart tionde cancerfall - News Summed Up

Föroreningar bakom vart tionde cancerfall


Föroreningar orsakar över tio procent av cancerfallen i EU, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån. Det handlar om exempelvis luftföroreningar, passiv rökning, UV-strålning och kemikalier. I de flesta fall skulle cancerfallen kunna förebyggas.


Source: Svenska Dagbladet June 28, 2022 09:10 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...