Ersättning utreds för vissa barkborreangrepp - News Summed Up

Ersättning utreds för vissa barkborreangrepp


Två myndigheter får i uppdrag att utreda eventuella ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren även i skyddade områden. De ska även se över om en statlig kompensation ska införas för skador som tydligt kan kopplas till spridning av granbarkborre från skyddade områden.


Source: Sydsvenska Dagbladet July 03, 2022 04:25 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...