Digitalt postkassekaos - News Summed Up

Digitalt postkassekaos


Danielsens hovedpoeng er at utfordringene ikke har ligget i strategien, men i implementeringen. Digital postkasse ble innført for at innbyggerne skulle kunne motta sikker digital post fra både offentlige og private virksomheter på ett sted. Digitaliseringsrundskrivet ble etablert som instruks til offentlige avsendere om å sende digital post til innbyggerne. Den manglende samordningen har skapt et digitalt postkassekaos for innbyggerne, der noe kommer her og annet kommer der. Implementeringen av digital post har ikke vært god nok.


Source: Aftenposten June 17, 2024 15:54 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...