Demonstrasjon for nytt Griegakademi - News Summed Up

Demonstrasjon for nytt Griegakademi


Det blir musikkinnslag og lydforstyrrelse, og appellar ved:Kaja Ingdal Hovdenak - leiar av Studentparlamentet ved UiBAnette Arneberg – nestleiar Sosialistisk UngdomFrode Thorsen - dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB)Astrid Kvalbein - rektor ved NMHRandi Rolvsjord - instituttleiar ved Griegakademiet. SV sin Audun Lysbakken kjem ut og helsar studentane og demonstrantane. Han har tidlegare uttalt: «Dette handler også om geografi. Kunnskapssektoren i Bergen har venta lenge på nytt bygg.»Her følgjer bakgrunnsinformasjon:I 28 år har Universitetet i Bergen jobba for at studentane ved Griegakademiet skal få nye, moderne lokaler, men i Statsbudsjett 2024 er ikkje løyvinga med. Fleire rapportar viser at det kan vere helseskadelig å bruke øvingsrommene.


Source: Bergens Tidende November 22, 2023 13:29 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...