DN Debatt. ”Snabbare klimatomställning kan förhindra fler krig” - News Summed Up

DN Debatt. ”Snabbare klimatomställning kan förhindra fler krig”


Kriget i Ukraina visar med all tydlighet kopplingen mellan våra samhällens fortsatta beroende av fossila bränslen och krig. Slutsatsen från rapporten är att ”export av fossila bränslen är en nyckelfaktor för Rysslands militära uppbyggnad och brutala aggression mot Ukraina”. Sambandet mellan olja och krig är ett av de mest studerade och väletablerade i jämförande studier av riskfaktorer för krig. En annan anledning till varför fossila bränslen är kopplade till krig är att andra stater är beroende av tillgång till gas och olja. Det finns vissa tecken som tyder på att delar av detta är på gång, inte minst genom EU:s initiativ ”Repower EU”.


Source: Dagens Nyheter August 13, 2022 22:02 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...