DN Debatt. ”Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommunvalet” - News Summed Up

DN Debatt. ”Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommunvalet”


Senast den ändrades var 1975: från 19 år (som man skulle ha fyllt året före valet) till dagens 18 år (på valdagen). Europarådet har rekommenderat sina medlemsländer att undersöka förutsättningarna för en sänkning av rösträttsåldern till 16 år. I norska kommunalval har en sänkt rösträttsålder till 16 år följts av en ökad kännedom om lokal politik. I Skottland har märkts ett ökat intresse för Europapolitiken när rösträttsåldern till EU-parlamentet sänkts till 16 år. Låta hela den åldersgrupp som fyller 18 år det år som det är riksdagsval delta i valet.


Source: Dagens Nyheter August 17, 2022 03:59 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...