DN Debatt. ”Fel att begränsa tillgången till vaccin mot covid-19” - News Summed Up

DN Debatt. ”Fel att begränsa tillgången till vaccin mot covid-19”


Det fanns små vaccina­tionsenheter som började ge uppgraderat vaccin redan första veckan i oktober, men dessa var undantag. En ny stor svensk studie, omfattande 590 000 svenskar, visar tydligt hur viktigt det är att fortsätta vaccinera sig i alla åldersgrupper. Inför nästa smittvåg bör sålunda förhållningssättet omprövas: man bör uppmana större delar av befolkningen att vaccinera sig. Artikeln delar inte upp resultatet mellan tre och fler sprutor, men det finns all anledning att anta att risken för postcovid generellt minskar med återkommande doser. Inför nästa smittvåg bör sålunda förhållningssättet omprövas: man bör uppmana större delar av befolkningen att vaccinera sig.


Source: Dagens Nyheter November 28, 2023 20:13 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...