DN Debatt. ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar” - News Summed Up

DN Debatt. ”Ett barn bör ha rätt till fler än två juridiska föräldrar”


Tanken att ett barn har rätt till sina föräldrar är bra och sund, men den juridiska definitionen av föräldrar behöver uppdateras. Många barn växer i dag upp med fler föräldrar än två. Det är tydligt att vi behöver uppdatera och ompröva vår syn på vad en familj och en förälder är, för att ge fler barn rätt till sina föräldrar. Det finns ett viktigt symbolvärde i att alla barnets föräldrar också rättsligt erkänns. Det borde vara givet att juridiken ska skydda barnets rätt till alla sina föräldrar och inte bara till föräldrarna ”på pappret”.


Source: Dagens Nyheter August 05, 2022 22:01 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...