Både feil og villedende - News Summed Up
Både feil og villedende

Både feil og villedende

May 19, 2022 19:51 UTC

Trending Today


Både feil og villedende


Det faller åpenbart Dagbladet tungt for brystet at et prosjekt som har vært utredet siden 2007, nå omsider får sin driftskonsesjon. Det er feil og villedende av avisa å bruke terminologien til gruvemotstanderne som liker å framstille dette som noe ulovlig, noe «dumping» jo er. Det er også feil at deponeringen skjer i en nasjonal laksefjord. Det er feil at Norge er bare et av tre land i verden som tillater sjødeponi. Studier viser at vi ved å benytte rutil fra Engebø framfor fra andre produsenter i verden reduseres klimagassutslipp 10 til 20 ganger.


Source: Dagbladet May 19, 2022 19:51 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...