- Har ensidig flyttet grensene - News Summed Up

- Har ensidig flyttet grensene


Lukk Kort fortalt Russland har ensidig besluttet å endre sine maritime grenser mot Finland og Litauen, ifølge et utkast til en regjeringsresolusjon funnet av Moscow Times. Finlands utenriksminister Elina Valtonen sier de undersøker saken og forventer at Russland følger FNs havrettskonvensjon. Vis merSISTE: Like før klokka 11 benekter russiske myndigheter at de har planer om å flytte grensene i Østersjøen. FNs havrettskonvensjon inneholder bestemmelser om fastsettelse av kyststatens maritime soner og om kontroll av dem. Moscow Times bemerker at resolusjonen kommer samtidig som oppstarten av øvelser med missiler som kan frakte taktiske atomvåpen, som Kinzjal.


Source: Dagbladet May 22, 2024 18:00 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...