”Organdonation behöver vara en naturlig del av vården i livets slutskede.” - News Summed Up

”Organdonation behöver vara en naturlig del av vården i livets slutskede.”


Nu kommer fler som vill donera organ att kunna göra det och fler som väntar på organ kan bli transplanterade. Det ska inte vara avgörande på vilken ort någon avlider för att organ ska kunna doneras. Trots överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, som säger att vården ska vara jämlik, finns det regionala skillnader. Fler regioner måste prioritera frågor som rör organdonationer och avsätta rimliga resurser för att det donationsfrämjande arbetet ska fungera optimalt. Fler regioner behöver ge sjukhusen och intensivvårdsavdelningarna de verktyg som krävs för att tillvarata patienters vilja att donera.


Source: Sydsvenska Dagbladet June 30, 2022 11:15 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...