Ingen grunn til å høre på MDG om ny motorvei - News Summed Up

Ingen grunn til å høre på MDG om ny motorvei


MDG vil 18 store veiprosjekter til livs i sin alternative transportplan «GrønNTP». For å være helt tydelig: Vi håper ikke at MDG kommer i posisjon til å påvirke samferdselspolitikken i Norge i særlig stor grad. Fra et miljøperspektiv forstår vi godt hva partiet mener og er ute etter. I tillegg til å oppgradere og bygge krysningsspor mener partiet at tiden er moden for å bygge nye jernbanestrekninger. Men i motsetning til MDG, mener vi at det må gå an å satse kraftig både på jernbane og veier.


Source: Dalane Tidende May 22, 2024 10:10 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...