Utvalget som skal kontrollere Norges hemmelige tjenester, er sterkt kritisk til ny etterretningslov - News Summed Up

Utvalget som skal kontrollere Norges hemmelige tjenester, er sterkt kritisk til ny etterretningslov


Uten dette verktøyet vil E-tjenesten være ute av stand til å drive effektiv etterretning, ifølge E-sjef Morten Haga Lunde. I tillegg ser vi konsekvenser av forslaget som Stortinget bør få vite om før det behandles her, skriver utvalget i en pressemelding. Om vi ikke får nok ressurser, vil det kunne føre til en risiko for redusert kapasitet til å kontrollere de andre EOS-tjenestene og andre sider ved E-tjenestens virksomhet», skriver utvalget. Videre kritiseres det at:Lovforslaget ikke løser sentrale uklarheter om Etterretningstjenestens overvåking av personer i Norge. Lovforslagets forbud om å drive overvåking mot personer i Norge er uklart formulert (...) Det vil være vanskelig for utvalget å kontrollere hensikten som ligger bak E-tjenestens overvåking som omfatter personer i Norge.


Source: Aftenposten February 12, 2019 17:48 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...