Upptäckten av syre en alkemistisk triumf - News Summed Up

Upptäckten av syre en alkemistisk triumf


Över hela världen pågår nu en kapplöpning om att ta fram ett verksamt läkemedel eller vaccin mot covid-19. Tills någon hittar ett botemedel får vi sätta vår lit till att syrgas kan hjälpa de patienter med lungpåverkan där det syre som finns i inandningsluften inte är tillräckligt för att syresätta blodet. I dag vet vi att luften bara till 21 procent består av syre medan resten utgörs av kväve (78 procent), argon (0,96 procent) samt koldioxid och andra ämnen (0,4 procent). Hittills är det bara två möss och jag själv som haft privilegiet att andas in den.” Han hade upptäckt syret. Men han förstod inte riktigt vad det var han upptäckt.


Source: Svenska Dagbladet May 21, 2020 18:45 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...