Taparen i årets budsjett: byrådet - News Summed Up
Taparen i årets budsjett: byrådet

Taparen i årets budsjett: byrådet

October 20, 2020 16:29 UTC

Trending Today


Taparen i årets budsjett: byrådet


Taparen i årets budsjett: byrådetDet må nesten bli løftebrot for byrådspartia. Det blir ikkje Ap i Bergen som kan feira. Dagens budsjettframlegg viser at Bergen ikkje ligg an til å nå målet om å bli ein fossilfri by i 2030. Men for å kunne lage fleirtal med Senterpartiet og særleg SV om eit budsjett, var byrådet einige om at deira eigne prioriteringar måtte vente. Prosjektet med bydelsstyre i Bergen blir i budsjettframlegget utsett, og kjøkenet på to sjukeheimar kan bli lagt ned.


Source: Bergens Tidende October 20, 2020 16:29 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...