Psykiske vansker har ikke kontortid - News Summed Up

Psykiske vansker har ikke kontortid


Ungdomstiden oppleves ofte krevende, men å ha det vanskelig og møte motgang er også en naturlig del av det å vokse opp. Mange unge har heller ikke noen trygge voksne rundt seg som kan motivere de til å søke hjelp og sikre at de får den hjelpen de trenger. Resultatet blir altfor ofte ubehandlede psykiske vansker, med de sterke uttrykk og avvik det medfører. For mange er det å ha et nettverk og en familie som stiller opp når det blir vanskelig, avgjørende for å få hjelp tidlig. Sammen når vi mange unge med udekte behandlingsbehov, som unndrar seg hjelp og omsorg.


Source: Bergensavisen June 15, 2019 21:00 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...