Mener Hydro har delt ut forurenset drikkevann - News Summed Up

Trending Today


Mener Hydro har delt ut forurenset drikkevann


Så skulle selskapet sørge for rent drikkevann til befolkningen ved å dele ut drikkevann i plastdunker og med tankbiler. Nå har brasilianske helsemyndigheter avdekket at drikkevannet som Hydro delte ut med tankbiler, også har vært forurenset. Vannet var ment å brukes til matlaging, kroppshygiene og andre husholdningsformål, opplyser Hydro, som nå har stanset distribusjonen mens saken undersøkes nærmere. Hydro fastholder at det ikke er bevist at lekkasjer fra selskapets rødslamsdeponier har forurenset vannet, men har senere innrømmet lekkasjer og utslipp av ubehandlet regnvann. Det er dette embetet som har fått domstolens medhold i et krav om at Hydro må kjøre for halv maskin på det gigantiske Alunorte-aluminaraffineriet.


Source: Dagens Næringsliv April 23, 2018 12:56 UTC


Loading...

Loading...