Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst - News Summed Up

Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst


Full økonomisk likestilling vil ikke bare gi kvinner økonomiske muligheter, men bidrar til vekst for hele samfunnet. Til tross for det sterke bevisgrunnlaget både her hjemme og globalt er det en lang vei å gå før likestilling og mangfold også blir sett på som en viktig motor for økonomisk vekst. Prioriter likestilling i selskapsanalyser, selekter etter likestillingskriterier og bruk investormakten til å gjøre selskaper bedre på likestilling og mangfold. Norsk næringsliv og investorer bør også ha større ambisjoner enn å se utelukkende på likestilling internt i selskaper. Å prioritere likestilling høyere som investor er ikke vanskelig, og vi har to enkle råd:Velg den investeringstilnærmingen som passer best med eksisterende investeringsstrategi; likestilling internt i selskaper eller investeringer i selskaper som selger produkter og tjenester som bidrar til likestilling.


Source: Dagens Næringsliv June 16, 2019 17:48 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...