'Laat het GVB remenergie opslaan voor hergebruik' - News Summed Up

'Laat het GVB remenergie opslaan voor hergebruik'


Het GVB wil voor zijn elektrisch aangedreven voertuigen lokale duurzame energie gebruiken. Misschien kan het GVB eens met de stadsverwarming Purmerend overleggen. Een mooie taak voor het GVB om die biomassa ook in te zetten voor elektriciteitsproductie en de vrijkomende restwarmte voor de stadsverwarming te benutten. Daarmee zal de inzet van biomassa verduurzamen en wordt deze biomassa beter benut. Wordt het geen tijd dat het GVB zijn remenergie niet onbenut laat en tijdelijk opslaat voor hergebruik?


Source: Het Parool May 16, 2018 13:30 UTC


Loading...

Loading...