L i Stockholm röstade mot partistyrelsen - News Summed Up

L i Stockholm röstade mot partistyrelsen


Stockholmsförbundet ställer sig bakom att januarisamarbetet ska upphöra när budgeten läggs för 2022. Med röstsiffrorna 14–1 ställde sig det största L-förbundet bakom en reservation i partistyrelsen från Jan Jönsson och Christer Nylander. Om inte det är möjligt ska L gå i opposition. Hon var en av de som reserverade sig i omröstningen i partistyrelsen i fredags. Partirådet består av partistyrelsen och 65 ombud utsedda av förbunden samt två ombud för Liberala Ungdomsförbundet, varav ett ska tillhöra Liberala studenter, samt ett ombud för Liberala kvinnor.


Source: Dagens Nyheter March 08, 2021 07:48 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...