Klimatiltak øker kløften mellom fattig og rik - News Summed Up

Klimatiltak øker kløften mellom fattig og rik


Klimatiltak øker kløften mellom fattig og rikVi må skape muligheter for alle til å delta i omstillingen. Folk med dårlig råd føler seg ikke inkludert i klimapolitikken i Norge, ifølge forskerne bak denne kronikken. Ifølge SSB tilhørte 11,2 prosent av befolkningen (ikke studenter) en husholdning med lavinntekt i 2017, mot 10,8 prosent i 2014 og 9,5 prosent i 2011. Det er inngått byvekstavtaler med flere byer i Norge som skal sikre at all vekst i trafikken tas med kollektivt, sykkel og gange. Man må kjenne til de ulike støtteordningene og ha økonomi for å kunne investere i elbil, solcelleanlegg eller etterisolering av hus.


Source: Bergens Tidende December 03, 2021 12:30 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...