'Gedraag je als drugsgebruiker niet als stout kindje in de hoek' - News Summed Up

'Gedraag je als drugsgebruiker niet als stout kindje in de hoek'


Predikant Ruben van Zwieten sluit zich aan bij Erik Akerboom en Ferdinand Grapperhaus in het ­uitspreken van zijn morele verontwaardiging over drugsgebruik. Hoewel het hier om hoogopgeleide mensen gaat, weet Van Zwieten de Zuidasadvocaten weg te zetten als mensen die niet met hun volle verstand hun keuzes maken en dus in die keuzes ook niet serieus hoeven te worden genomen. Het is een normaal verschijnsel om afwijkende mensen niet als volwaardige, autonome mensen te zien. Zo ja: ­gedraag je dan niet als dat stoute kindje dat in de hoek moet worden gezet. Distantieer je van de conservatief-christelijke moraal van de Grapperhausen en Van Zwietens van deze wereld.


Source: Het Parool April 16, 2018 15:56 UTC


Loading...

Loading...